Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - informacji o liczbie pozyskanego drewna osobno w latach 2015, 2016, 2017 (do dnia złożenia niniejszego wniosku),
  - informacji o tym komu przekazane zostało uzyskane drzewo - osobno latach 2015, 2016, 2017 r. do dnia złożenia niniejszego wniosku poprzez podanie listy odbiorców,
  - skany umów, związanych z gospodarowanie uzyskanym drzewem w zakresie jakim odbiorcom drewna nie były osoby fizyczne.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Bartosz Wilk, Szymon Osowski - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Opoczno

  Twoja wiadomo��

  Do: opoczno@lodz.lasy.gov.pl
  Temat: Wniosek o udost�pnienie informacji publicznej
  Wys�ano: 2017-08-24 17:25

  odczytano w dniu 2017-08-25 07:35.

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Opoczno

  Nadleśnictwo Opoczno przesyła w załączeniu pismo znak ZG.0172.3.2.2017 z
  dnia 01.09.2017 r. stanowiące odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej z dnia 24.08.2017 r. Pismo przesłane zostało również w
  dniu dzisiejszym pocztą tradycyjną.

  Z up. nadleśniczego

  Piotr Serafin

  Starszy Specjalista Służby Leśnej

  Nadleśnictwo Opoczno

  tel. 44 755 18 70

  Załączniki

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienia informacji publicznej przez Nadleśnictwo Opoczno

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

  Watchdog Polska

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  24.08.2017 r. Nadleśnictwo Opoczno przesyła w załączeniu:

  - pismo znak sprawy ZG.0172.3.2.2017 z dnia 16.10.2017 r. w sprawie
  częściowego udostępnienia informacji publicznej,

  - decyzję znak sprawy ZG.0172.3.2.2017 z dnia 16.10.2017 r. w sprawie
  częściowej odmowy udostępnienia informacji publicznej.

  Ww. pismo i decyzja zostały przesłane również w dniu dzisiejszym pocztą
  tradycyjną.

  Z up. nadleśniczego

  Piotr Serafin

  Starszy Specjalista Służby Leśnej

  Nadleśnictwo Opoczno

  tel. 44 755 18 70

  Załączniki