Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - informacji o liczbie pozyskanego drewna osobno w latach 2015, 2016, 2017 (do dnia złożenia niniejszego wniosku),
  - informacji o tym komu przekazane zostało uzyskane drzewo - osobno latach 2015, 2016, 2017 r. do dnia złożenia niniejszego wniosku poprzez podanie listy odbiorców,
  - skany umów, związanych z gospodarowanie uzyskanym drzewem w zakresie jakim odbiorcom drewna nie były osoby fizyczne.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Bartosz Wilk, Szymon Osowski - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Parczew

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <Parczew@lublin.lasy.gov.pl> o 2017-08-24 17:25

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2017-08-25 07:16

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Parczew

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  24.08.2017 r. przesłany pocztą elektroniczną,
  uprzejmie informujemy, że zaistniała konieczność przeprowadzenia analiz
  niezbędnych do ustalenia, czy wniosek znajduje oparcie w prawie, w
  szczególności, czy mają do niego zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6
  września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a jeśli tak, to czy
  zachodzą negatywne przesłanki udostępnienia informacji publicznej. W
  konsekwencji ustosunkowanie się do wniosku na obecnym etapie nie jest
  jeszcze możliwe, a wszechstronna jego analiza wymaga skorzystania z
  uprawnienia określonego w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
  dostępie do informacji publicznej.
  W zaistniałej sytuacji informujemy, że ustosunkujemy się do Państwa wniosku
  po przeprowadzeniu niezbędnych analiz w najszybszym możliwym terminie, nie
  później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, tj. nie później niż
  do dnia 24.10.2017 r.

  Olga Zajączkowska
  z up. Nadleśniczego Nadleśnictwa Parczew

  -----Oryginalna wiadomość-----

 • Wysyłanie wiadomości e-mail: 2017_10_18 przez Nadleśnictwo Parczew

  Dzień Dobry,
  przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji z dn. 24.08.2017 r.

  Olga Zajączkowska
  Nadl. Parczew

  Załączniki

 • Wysyłanie wiadomości e-mail: watchdog_0001_NEW przez Nadleśnictwo Parczew

  Dzień dobry,
  przesyłam w załączeniu decyzję Nadleśniczego Nadleśnictwa Parczew w sprawie udostępnienia informacji publicznej.
  Decyzja została również przesłana pocztą tradycyjną.

  Olga Zajączkowska
  Nadl. Parczew

  Załączniki