Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - informacji o liczbie pozyskanego drewna osobno w latach 2015, 2016, 2017 (do dnia złożenia niniejszego wniosku),
  - informacji o tym komu przekazane zostało uzyskane drzewo - osobno latach 2015, 2016, 2017 r. do dnia złożenia niniejszego wniosku poprzez podanie listy odbiorców,
  - skany umów, związanych z gospodarowanie uzyskanym drzewem w zakresie jakim odbiorcom drewna nie były osoby fizyczne.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Bartosz Wilk, Szymon Osowski - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Świętoszów

  Twoja wiadomość

  Do: swietoszow@wroclaw.lasy.gov.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-08-24 17:26

  odczytano w dniu 2017-08-25 07:06.

 • odpowiedź na wniosek przez Nadleśnictwo Świętoszów

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  z dnia 24.08.2017r. przesłany pocztą elektroniczną, uprzejmie informujemy,
  że zaistniała konieczność przeprowadzenia analiz niezbędnych do ustalenia,
  czy wniosek znajduje oparcie w prawie, w szczególności, czy mają do niego
  zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
  informacji publicznej, a jeśli tak, to czy zachodzą negatywne przesłanki
  udostępnienia informacji publicznej. W konsekwencji ustosunkowanie się do
  wniosku na obecnym etapie nie jest jeszcze możliwe, a wszechstronna jego
  analiza wymaga skorzystania z uprawnienia określonego w art. 13 ust. 2
  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  W zaistniałej sytuacji informujemy, że ustosunkujemy się do Państwa wniosku
  po przeprowadzeniu niezbędnych analiz w najszybszym możliwym terminie, nie
  później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, tj. nie później niż
  do dnia 23.10.2017 r.

  Nadleśniczy Nadleśnictwa Świętoszów

  Wojciech Moskaluk

  Mikosiak Andrzej

  Nadleśnictwo Świętoszów

  Starszy Specjalista SL ds. stanu posiadania i użytkowania lasu

  kom. 504-173-844, Cisco - 1333313

  <mailto:andrzej.mikosiak@wroclaw.lasy.gov.pl>
  andrzej.mikosiak@wroclaw.lasy.gov.pl

  NADLEŚNICTWO ŚWIĘTOSZÓW

  59-726 Świętoszów

  ul. Brzozowa 17

  Załączniki

 • odpowiedź na wniosek z dnia 24.08.2017 przez Nadleśnictwo Świętoszów

  W nawiązaniu do złożonego wniosku na temat udostępnienia informacji
  publicznej (złożonego mailem w dniu 24.08.2017 roku) Nadleśnictwo
  Świętoszów przesyła załączeniu częściowo udostępnione żądane informacje. W
  pozostałym zakresie została wydana decyzja o odmowie udostępnienia
  informacji publicznej. Decyzja ta zostanie doręczona pocztą tradycyjną.

  Nadleśniczy Nadleśnictwa Świętoszów

  Wojciech Moskaluk

  Mikosiak Andrzej

  Nadleśnictwo Świętoszów

  Starszy Specjalista SL ds. stanu posiadania i użytkowania lasu

  kom. 504-173-844, Cisco - 1333313

  <mailto:andrzej.mikosiak@wroclaw.lasy.gov.pl>
  andrzej.mikosiak@wroclaw.lasy.gov.pl

  NADLEŚNICTWO ŚWIĘTOSZÓW

  59-726 Świętoszów

  ul. Brzozowa 17

  Załączniki