Treść

  • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

    Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

    - informacji o liczbie pozyskanego drewna osobno w latach 2015, 2016, 2017 (do dnia złożenia niniejszego wniosku),
    - informacji o tym komu przekazane zostało uzyskane drzewo - osobno latach 2015, 2016, 2017 r. do dnia złożenia niniejszego wniosku poprzez podanie listy odbiorców,
    - skany umów, związanych z gospodarowanie uzyskanym drzewem w zakresie jakim odbiorcom drewna nie były osoby fizyczne.

    Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

    Bartosz Wilk, Szymon Osowski - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Zielona Góra

    To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
    <zielonagora@zielonagora.lasy.gov.pl> o 2017-08-24 17:26

    To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
    odbiorcy o 2017-08-28 07:37

  • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Zielona Góra

    Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

    - w załączeniu przesyłamy skan odpowiedzi na Państwa pismo, oryginał
    zostanie wysłany pocztą

    Irena Pietrasiak
    sekretarka

    Nadleśnictwo Zielona Góra
    Wilkanowo Przysiółek Rybno 31
    65-950 Zielona Góra
    tel. 68 326 53 52, fax 68 326 70 96
    e-mail: irena.pietrasiak@zielonagora.lasy.gov.pl

    -------------------------------------------------------------------------------------------

    Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej
    adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane
    jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie
    tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie przez
    osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę
    wiadomość przez pomyłkę prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z
    komputera.

    -----Oryginalna wiadomość-----

    Załączniki