Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - informacji o liczbie pozyskanego drewna osobno w latach 2015, 2016, 2017 (do dnia złożenia niniejszego wniosku),
  - informacji o tym komu przekazane zostało uzyskane drzewo - osobno latach 2015, 2016, 2017 r. do dnia złożenia niniejszego wniosku poprzez podanie listy odbiorców,
  - skany umów, związanych z gospodarowanie uzyskanym drzewem w zakresie jakim odbiorcom drewna nie były osoby fizyczne.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Bartosz Wilk, Szymon Osowski - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Gdańsk

  Twoja wiadomość

  Do: gdansk@gdansk.lasy.gov.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-08-24 17:25

  odczytano w dniu 2017-08-25 08:43.

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Gdańsk

  Szanowni Państwo

  w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 25.08.2017 r. przesłany pocztą elektroniczną, uprzejmie informujemy, że zaistniała konieczność przeprowadzenia analiz niezbędnych do ustalenia, czy wniosek znajduje oparcie w prawie, w szczególności, czy mają do niego zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a jeśli tak, to czy zachodzą negatywne przesłanki udostępnienia informacji publicznej. W konsekwencji ustosunkowanie się do wniosku na obecnym etapie nie jest jeszcze możliwe, a wszechstronna jego analiza wymaga skorzystania z uprawnienia określonego w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  W zaistniałej sytuacji informujemy, że ustosunkujemy się do Państwa wniosku po przeprowadzeniu niezbędnych analiz w najszybszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, tj. nie później niż do dnia 25.10.2017 r.

  Skan odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej znajduje się w załączniku do tej wiadomości. Oryginał pisma zostanie wysłany pocztą na adres:

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

  Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  Z poważaniem,

  Łukasz Plonus

  Specjalista Służby Leśnej ds. Komunikacji społecznej i projektów zewnętrznych

  Nadleśnictwo Gdańsk
  ul: Morska 200
  81-006 Gdynia

  tel.: +48 (58) 667 42 80
  fax.: +48 (58) 667 42 53
  tel. kom. +48 661 456 121

  e-mail: <javascript:main.compose('new',%20't=tomasz.kaliszewski@gdansk.lasy.gov.pl')> lukasz.plonus@gdansk.lasy.gov.pl

  Załączniki

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Gdańsk

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na Państwa wniosek, Nadleśnictwo Gdańsk udostępnia częściowo żądane informacje (załącznik).

  W pozostałym zakresie uprzejmie informuję, że została wydana decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej, która zostanie doręczona odrębnie.

  Z poważaniem,

  Łukasz Plonus

  Specjalista Służby Leśnej ds. Komunikacji społecznej i projektów zewnętrznych

  Nadleśnictwo Gdańsk
  ul: Morska 200
  81-006 Gdynia

  tel.: +48 (58) 667 42 80
  fax.: +48 (58) 667 42 53
  tel. kom. +48 661 456 121

  e-mail: <javascript:main.compose('new',%20't=tomasz.kaliszewski@gdansk.lasy.gov.pl')> lukasz.plonus@gdansk.lasy.gov.pl

  Załączniki