'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie poprzez przesłanie następujących informacji:

  - adresu strony internetowej, na której znajdują się orzeczenia dyscyplinarne, wydane wobec sędziów przez tutejszy Sąd,
  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej dat zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu niższej instancji, zapadłego z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego - wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu niższej instancji, zapadłego z oskarżenia o czyn zabroniony art. 212 Kodeksu karnego - wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny w Warszawie

  Twoja wiadomość

  Do: boi
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 11 sierpnia 2017 02:48:11 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń

  została przeczytana o godzinie 11 sierpnia 2017 07:49:09 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń.

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny w Warszawie

  Dzień dobry

  Wiadomość została przesłana do Oddziału Administracyjnego i Oddziału Kadr.

  Tomasz Filipiak Biuro Obsługi Interesantów

 • przedłużenie terminu na rozpatrzenie wniosku przez Sąd Apelacyjny w Warszawie

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  Stosownie do wniosku z 11 sierpnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej, zgodnie z art.13 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyznaczono nowy termin na załatwienie wniosku o udostepnienie informacji publicznej. tj. dzień 22 września 2017 r. ze względu na duży zakres wniosku.

  Renata Kos
  Sekretarka
  Oddział Administracyjny
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Pl.Krasińskich 2/4/6
  00-207 Warszawa

 • odpowiedź na wniosek o udostepnienie inf.publicznej przez Sąd Apelacyjny w Warszawie

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  Stosownie do wniosku z 11 sierpnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej - w wykonaniu zarządzenia Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, uprzejmie informuję, że:
  1. Orzeczenia dyscyplinarne sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie nie są publikowane na żadnej stronie internetowej ,
  2. Rejestr umów od 1 stycznia 2017 do 31 lipca 2017 r. - w załączeniu,
  3. W Sądzie Apelacyjnym w Warszawie była przeprowadzona kontrola NIK- raport został zamieszczony na stronie tut. sądu w zakładce Kontrole,

  4. Właściwymi rzeczowo dla spraw z art. 212 Kodeku Karnego są Sądy Rejonowe, a instancją odwoławczą są Sądy Okręgowe,

  5. W 2017 r. z art. 231 Kodeksu Karnego w tut. sądzie zapadły 3 wyroki w sprawach: II AKa 203/16, II AKa 29/17, II Aka 120/17. Wyroki wraz z uzasadnieniem tych spraw zostały opublikowane na stronie Portalu Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Warszawie pod adresem http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl ,

  6. Kalendarz spotkań prezes sądu -nie jest dokumentem urzędowym - gdyż nie stanowi ani oświadczenia woli, ani oświadczenia wiedzy zgodnie z art.6 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Należy go zakwalifikować jako dokumentację wewnętrzną. W związku z powyższym nie jest informacją publiczną, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  Sekretarka
  Renata Kos
  Oddział Administracyjny
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Pl.Krasińskich 2/4/6
  00-207 Warszawa

  Załączniki