Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie poprzez przesłanie następujących informacji:

  - adresu strony internetowej, na której znajdują się orzeczenia dyscyplinarne, wydane wobec sędziów przez tutejszy Sąd,
  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej dat zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu niższej instancji, zapadłego z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego - wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu niższej instancji, zapadłego z oskarżenia o czyn zabroniony art. 212 Kodeksu karnego - wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu

  Dzień dobry,
  wniosek przekazałam do Prezesa SA w Poznaniu .Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Apelacyjnego Andrzej Daczyński

  Sekretariat:

  tel. (61) 827-45-80
  faks (61) 822-64-20
  e-mail: sekretariat@poznan.sa.gov.pl
  sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

  Specjalista ds.administracyjnych

      Magdalena Michałek

 • dot. informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu

  Dzień dobry,

  W związku z Państwa wnioskiem o informację publiczną dotyczącą kalendarza
  spotkań

  Pana Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, informuje , że w miesiącu lipcu
  Pan Prezes

  nie odbył żadnych spotkań z uwagi na okres urlopowy.

  Paulina Winiarska

  Sekretariat Prezesa Sądu Apelacyjnego

  w Poznaniu

 • Częściowa odpowiedź na wniosek przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu

  <!DOCTYPE html>
  <html><head>
  <meta charset="UTF-8">
  </head><body><p>Dotyczy wniosku o udostępnienie informacji publicznej - pkt. 3.<br></p><p>Uprzejmie informuję, iż dokumentacja przebiegu i efekt&#243;w kontroli przeprowadzanych w sądach oraz wystąpienia nie są umieszczane na stronie internetowej. Osoby przeprowadzające kontrole nie wydają opinii podmiot&#243;w.<br></p><p>Kierownik Oddziału Kontroli<br></p><p>Lidia Eder<br></p></body></html>

 • odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu

  <!DOCTYPE html>
  <html><head>
  <meta charset="UTF-8">
  </head><body><p>Witam, w załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź na wniosek&#160; o informacje publiczną przekazany nam przez Oddział Kadr naszego sądu.<br></p><p><br></p><p>Beata Becker<br></p><p>Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego<br></p><p>Sąd Apelacyjny w Poznaniu<br></p><p>tel. 61 8 27 45 72<br></p></body></html>

  Załączniki

 • [Brak tematu] przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu

  W związki z pismem z dnia 11.8.2017. przekazanym na adres mailowy Sadu Apelacyjnego w Poznaniu, uprzejmie informuę, iz wobec obszerwnosci informajci, o jakie się Państwo zwracaja , zostanąone udzielone w terminiw późniejszym.

 • [Brak tematu] przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu

  W związku z pismem z dnia 11.8.2017. przekazanym na adres mailowy Sądu Apelacyjnego w Poznaniu - wpływ do II Wydziału Karnego SA 14 sierpnia 2017r. , uprzejmie informuję, iż wobec obszerności informacji, o jakie się Państwo zwracają, zostaną one udzielone w terminie późniejszym.

  Z poważaniem
  Z-ca Kierownika II Wydziału Karnego
  Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
  Milenia Brdęk

 • odp.na wniosek dot. Informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu

  Załączniki