Instytucja: 

Sąd Okręgowy w Kielcach

 Monitoring: 

Monitoring sądów okręgowych

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Kielcach

  Kielce, dnia 11 sierpnia 2017r.

  Dzień dobry,

  Szanowna Pani,

  Uprzejmie informuję, że Pani wniosek zgodnie z § 34.1 ppkt 10 Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych (Dz.U. z 2015r. poz. 2316) został przedstawiony Prezesowi Sądu Okręgowego w Kielcach.

  Jednocześnie uprzejmie informuję, że korespondencję mailową do Biura Obsługi Interesantów tut. Sądu należy kierować na adres: {{ email }} Poczta wysyłana na inny adres może nie zostać odebrana.

  Z poważaniem

  Aneta Matysek
  specjalista
  Biuro Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Kielcach
  Fax: 41 34 02 363
  Infolinia: 12 286 32 83
  e-mail: {{ email }}
  ul. Seminaryjska 12a, 25-372 Kielce
  www.kielce.so.gov.pl

 • Adm—0144-103/17 wraz z załącznikiem przez Sąd Okręgowy w Kielcach

  Szanowni Państwo,
  z upoważnienia Kierownika Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Kielcach w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 24 sierpnia 2017 roku, nr Adm—0144-103/17 wraz z załącznikiem.
  Jednocześnie proszę o nadesłanie zwrotnego potwierdzenia odczytania wiadomości na adres: {{ email }}.
  Z poważaniem
  Karolina Stasińska
  inspektor
  Oddział Administracyjny
  Sądu Okręgowego w Kielcach

  Załączniki

  • Adm-0144-103.17.pdf
  • Rejestr_umów_zawartych_przez_Sąd_Okręgowy_w_Kielcach.pdf
 • Adm—0144-103/17 wraz z załącznikami przez Sąd Okręgowy w Kielcach

  Szanowni Państwo,
  z upoważnienia Kierownika Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Kielcach w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 4 września 2017 roku, nr Adm—0144-103/17 wraz z załącznikami.
  Jednocześnie proszę o nadesłanie zwrotnego potwierdzenia odczytania wiadomości na adres: {{ email }}.
  Z poważaniem
  Karolina Stasińska
  inspektor
  Oddział Administracyjny
  Sądu Okręgowego w Kielcach

  Załączniki

  • Orzeczenia_art._231_kk.pdf
  • Orzeczenia_art._212_kk.pdf
  • Adm-0144-103.17_wraz_z_załącznikami.pdf