'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Koninie

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie przesyłam pismo Pani Wiceprezes Sądu Okręgowego w Koninie z 22
  sierpnia 2017r. OA-062-43/17 wraz z załącznikami.

  Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

  Z poważaniem

  Joanna Kaźmierska

  z-ca kierownika Oddziału Administracyjnego

  Sąd Okręgowy w Koninie

  tel. 63 242 30 22 wew. 172

  administracja@konin.so.gov.pl

  ----------------------------------------------------------------------------

  Informacje zawarte w tej wiadomości są przeznaczone wyłącznie dla osoby,
  która jest jej adresatem.

  Przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne nieuprawnione wykorzystywanie
  otrzymanej wiadomości i jej załączników jest zabronione.

  Jeśli Państwo nie jesteście adresatem tej wiadomości, uprzejmie prosimy o
  poinformowanie o tym fakcie nadawcy i usunięcie tej wiadomości wraz z
  załącznikami.

  Załączniki