Instytucja: 

Sąd Okręgowy w Lublinie

 Monitoring: 

Monitoring sądów okręgowych

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • PD: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Lublinie

  Dzień dobry,
  Przekazuję mail wg właściwości.

  --
  Z poważaniem,

  Paweł Dąbrowski
  Biuro Obsługi Interesantów
  Sąd Okręgowy w Lublinie
  Ul. Krakowskie Przedmieście 43
  20-076 Lublin
  ------------------------------
  tel. (81) 46 01 203
  fax. (81) 46 01 001

  ________________________________________
  Od: {{ email }} <{{ email }}>
  Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:21
  Do: DU-3024_BOI
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres e-mail {{ email }}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • informacja publiczna przez Sąd Okręgowy w Lublinie

  Dzień Dobry,

  w załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 24 sierpnia 2017 r. nr Adm. 0159-107/17 wraz z załącznikami.

  Z poważaniem

  Monika Nowak
  Główny Specjalista ds. Administracyjnych
  p.f. Kierownika Oddziału Administracyjnego
  Sąd Okręgowy w Lublinie
  ul. Krak. Przedmiescie 43
  20-076 Lublin
  81 46 01 006

  Załączniki

  • dane_dla_Sieci_Obywatelskiej__BIP.xlsx
  • oki-00000240817121203.pdf
  • oki-00000240817121648.pdf
  • oki-00000240817121804.pdf
  • oki-00000240817121842.pdf
  • oki-00000240817122253.pdf
  • oki-00000240817134237.pdf