'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Automatyczna odpowiedź: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Łodzi

  Dzień Dobry,

  Dziękujemy za kontakt.
  Udzielimy odpowiedzi w niezwłocznym terminie.

  Wiadomość została wygenerowana automatycznie.

  Biuro Obsługi Interesantów
  Sądu Okręgowego w Łodzi

 • Odp.: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Łodzi

  Dzień dobry Państwa mail został przekazany do Oddziału Administracyjnego.

  W razie pytań proszę o kontakt:
  Sławomir Bejda
  Starszy Inspektor
  Biura Obsługi Interesantów
  Sądu Okręgowego w Łodzi
  ul. Narutowicza 64
  adres do korespondencji
  Plac Dąbrowskiego 5
  90-921 Łódź

  Telefon kontaktowy
  42 68 50 400
  Godziny pracy:
  Poniedziałek: 8-18
  Wtorek-Piątek: 8-15
  boi@lodz.so.gov.pl
  www.lodz.so.gov.pl

  ________________________________________
  Od: sprawa-2713@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-2713@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
  Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:21
  Do: 3029-Biuro Obsługi Interesantów
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres e-mail sprawa-2713@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Pismo z dnia 24 sierpnia 2017r. Nr A.XX-0263-101.17 + zał. przez Sąd Okręgowy w Łodzi

  Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości e-mail.

  Załączniki

 • deczyzja Prezesa z 11.09.2017 przez Sąd Okręgowy w Łodzi

  W załączeniu uprzejmie przesyłam decyzję Prezesa Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 11 września 2017 roku i informuję, że od powyższej decyzji przysługuje prawo złożenia odwołania do Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

  Z poważaniem

  Renata Zbik

  Z-ca Kierownika

  Oddziału Administracyjnego

  Sądu Rejonowego w Zgierzu

  Załączniki