'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Opolu

  Twoja wiadomość

  Do: Ostrowska-Olejnik Anna
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:21:12 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 11 sierpnia 2017 08:19:22 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • inf. publ. przez Sąd Okręgowy w Opolu

  Szanowny Panie

  W załączeniu uprzejmie przesyłam zanonimizowane orzeczenia. Pismo przewodnie prześlę odrębnym mailem.

  Z poważaniem

  Katarzyna Kremzer
  Kierownik Oddziału Administracyjnego
  Sądu Okręgowego w Opolu
  tel. 77 5418117
  fax. 77 5418180

  ________________________________

  Załączniki

 • inf. publ przez Sąd Okręgowy w Opolu

  Szanowny Panie

  W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 25 sierpnia 2017 r.

  Z poważaniem

  Katarzyna Kremzer
  Kierownik Oddziału Administracyjnego
  Sądu Okręgowego w Opolu
  tel. 77 5418117
  fax. 77 5418180

  Załączniki

 • Re: inf. publ przez Szymon_Osowski

  Szanowni Państwo,

  Wniosek w zakresie umów nie dotyczy informacji publicznej przetworzonej.

  W odniesieniu do wątpliwości związanych ze zrozumieniem słowa "spotkanie" wyjaśniamy, że mamy na myśli wydarzenie, w którym uczestniczą co najmniej dwie osoby - w tym również telekonferencje.

  Bartosz Wilk, Szymon Osowski, członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  Sieć Obywatelska - Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • inf. publ. przez Sąd Okręgowy w Opolu

  Szanowni Państwo

  W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 27 września 2017 r. Jednocześnie zwracam się z prośbą o podanie adresu korespondencyjnego w terminie 7 dni celem doręczenia decyzji.

  Z poważaniem

  Katarzyna Kremzer
  Kierownik Oddziału Administracyjnego
  Sądu Okręgowego w Opolu
  tel. 77 5418117
  fax. 77 5418180

  Załączniki

 • Odp.: inf. publ. przez Sąd Okręgowy w Opolu

  ________________________________
  Od: Kremzer Katarzyna
  Wysłane: 28 września 2017 11:51
  Do: sprawa-2717@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Temat: inf. publ.

  Szanowni Państwo

  W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 27 września 2017 r. Jednocześnie zwracam się z prośbą o podanie adresu korespondencyjnego w terminie 7 dni celem doręczenia decyzji.

  Z poważaniem

  Katarzyna Kremzer
  Kierownik Oddziału Administracyjnego
  Sądu Okręgowego w Opolu
  tel. 77 5418117
  fax. 77 5418180

 • decyzja przez Sąd Okręgowy w Opolu

  Szanowni Państwo

  W załączeniu uprzejmie przesyłam decyzje o odmowie udostępnienia informacji publicznej z dnia 27 września 2017 r.

  Z poważaniem

  Katarzyna Kremzer
  Kierownik Oddziału Administracyjnego
  Sądu Okręgowego w Opolu
  tel. 77 5418117
  fax. 77 5418180

  Załączniki