'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Płocku

  Twoja wiadomość

  Do: Leśniak Magdalena
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:21:12 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 11 sierpnia 2017 07:54:38 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Płocku

  Twoja wiadomość

  Do: Leśniak Magdalena
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:21:12 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 11 sierpnia 2017 07:58:08 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Płocku

  Twoja wiadomość

  Do: Redel Kamila
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:21:12 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 11 sierpnia 2017 09:03:25 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • OA-055-56/17 przez Sąd Okręgowy w Płocku

  Mariola Jóźwiak
  zastępca kierownika
  Oddziału Administracyjnego
  Sądu Okręgowego w Płocku
  tel. 24 269 73 58
  mail. mariola.jozwiak@plock.so.gov.pl
  adm@plock.so.gov.pl

  Załączniki

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA-055-56/17 przez Sąd Okręgowy w Płocku

  Bardzo proszę o potwierdzenie odbioru wiadomości.

  Mariola Jóźwiak
  zastępca kierownika
  Oddziału Administracyjnego
  Sądu Okręgowego w Płocku
  tel. 24 269 73 58
  mail. mariola.jozwiak@plock.so.gov.pl
  adm@plock.so.gov.pl

  Załączniki