Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Siedlcach

  Twoja wiadomość

  Do: poczta@siedlce.so.gov.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:21:12 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 11 sierpnia 2017 08:27:42 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Siedlcach

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 18.08.2017r. nr A-0151-73/17 wraz z 2 załącznikami (skany orzeczeń oraz skan rejestru umów).

  Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

  Ewa Cabaj
  St. Inspektor Sądu Okręgowego w Siedlcach
  ul. Sądowa 2
  08-100 Siedlce
  Tel. 25 6407845
  Fax.25 6407885
  www.siedlce.so.gov.pl<http://www.siedlce.so.gov.pl/>
  e-mail: ewa.cabaj@siedlce.so.gov.pl<mailto:ewa.cabaj@siedlce.so.gov.pl>

  P Czy musisz drukować tę wiadomomość? Pomyśl o Środowisku.

  Załączniki