'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • BEZP-0153-816/17, BEZP-0153-817/17 przez Sąd Okręgowy w Warszawie

  Szanowna Pani,

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 11 sierpnia 2017 r. w załączeniu uprzejmie przesyłam wnioskowany rejestr umów oraz skan zanonimizowanego wyroku w sprawie XII K 81/15. Uzasadnienie nie zostało sporządzone.

  Orzeczenia w sprawach VIII K 18/13, XVIII K 244/14 oraz X Ka 510/17 zostały przekazane w dniu dzisiejszym do publikacji na Portalu Orzeczeń i powinny być dla Pani widoczne od dnia 28 sierpnia 2017 roku pod adresem www.orzeczenia.ms.gov.pl.

  Ponadto informuję, , iż Sąd Okręgowy w Warszawie umieszcza zestawienia przeprowadzonych kontroli ze wskazaniem podmiotu kontroli, rodzaju wykonywanej czynności i zakresu tematycznego kontroli z podziałem na lata. Poniżej przedstawiam link do strony:
  http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/477/czynnosci-nadzorcze

  W kwestii udostępnienia "kalendarza spotkań prezesa" informuję, iż na podstawie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2017 r. o sygn. I OSK 1083/15, kalendarz jest dokumentem wewnętrznym, stanowiącym dokument pomocniczy, wspomagający organizację i planowanie pracy. Kalendarz nie stanowi dokumentu urzędowego, ponieważ nie zawiera on oświadczeń woli lub wiedzy i w związku z tym nie jest informacją o sprawach publicznych w rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  Z poważaniem

  Aneta Krasuska

  Inspektor
  Oddział Bezpieczeństwa
  Sądu Okręgowego w Warszawie

  tel. 22 440 40 39
  fax 22 440 60 51
  e-mail: aneta.krasuska@warszawa.so.gov.pl
  al. “Solidarności” 127, 00-898 Warszawa
  bip.warszawa.so.gov.pl

  Załączniki