'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

  Twoja wiadomość

  Do: Sekretariat Prezesa
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:21:12 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 11 sierpnia 2017 08:12:52 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

  Twoja wiadomość

  Do: Marcin Lewandowski
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:21:12 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 11 sierpnia 2017 08:13:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • wniosek o informację publiczną cz. II przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

  BIS-066-98/17 cz. II

  Proszę o potwierdzenie przeczytania wiadomości.

  Z poważaniem
  Marzena Starnowska
  Specjalista ds. informacji publicznej
  -------------------------------------------------
  Biuro Informacyjne Sądu
  Sądu Okręgowego Warszawa-Praga
  w Warszawie

  Załączniki

 • wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  BIS-066-98/17 cz.I

  W związku z wnioskiem z dnia 11.08.2017 r. o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu z dnia dzisiejszego wraz z załącznikami. Ze względu na wielkość pliku dokument będzie przesłany w dwóch częściach.
  Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

  Z poważaniem
  Marzena Starnowska
  Specjalista ds. informacji publicznej
  -------------------------------------------------
  Biuro Informacyjne Sądu
  Sądu Okręgowego Warszawa-Praga
  w Warszawie

  Załączniki