Instytucja: 

Sąd Okręgowy w Gliwicach

 Monitoring: 

Monitoring sądów okręgowych

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Adm.-058-90/17 przez Sąd Okręgowy w Gliwicach

  Dzień dobry,
  w zał. przekazuję pismo o nr Adm.-058-90/17 z załącznikami.
  Z poważaniem
  Michalina Hadryś
  tel. 32 / 33 80 042
  Oddział Administracyjny
  Sąd Okręgowy w Gliwicach

  Załączniki

  • Adm._058-90.17_informacja_publiczna.pdf
  • art._212_kk_-_VI_Ka_24.17.pdf
  • art._212_kk_-_VI_Ka_45.17.pdf
  • art._212_kk_-_VI_Ka_49.17.pdf
  • art._212_kk_-_VI_Ka_87.17.pdf
  • art._212_kk_-_VI_Ka_205.17.pdf
  • art._212_kk_-_VI_Ka_260.17.pdf
  • art._212_kk_-_VI_Ka_281.17.pdf
  • art._212_kk_-_VI_Ka_328.17.pdf
  • art._212_kk_-_VI_Ka_403.17.pdf
  • art._212_kk_-_VI_Ka_1242.16.pdf
  • art._212_kk_-_VI_Ka_1284.16.pdf
  • art._212_kk_-_VI_Ka_1335.16.pdf
  • art._231_kk_-_VI_Ka_1299.16.pdf
  • art._231_kk_-_VI_Ka_1331.16.pdf
  • Pismo.jpg
  • Scanned-image-1.pdf
  • Scanned-image-2.pdf
  • Scanned-image-3.pdf
  • Scanned-image-63-2.pdf