Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@gorzow-wlkp.so.gov.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

  A-052-256/2017

  W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo

  W załączeniu uprzejmie przesyłam wersję elektroniczną pisma (Z up.)
  Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 16.08.2017 r.,
  stanowiącego wezwanie do wykazania szczególnej istotności dla interesu
  publicznego przetworzenia informacji publicznej.

  Z poważaniem

  st.sekr. sąd. Daria Krzemień-Mitz
  Oddział Administracyjny
  Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
  ul. Mieszka I 33
  66-400 Gorzów Wlkp.
  tel. 095 7256 702
  fax 095 7202 807

  W dniu 2017-08-11 o 03:21, sprawa-2702@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

  Załączniki

 • A-052-256/2017 wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

  A-052-256/2017

  W załączeniu uprzejmie ponownie przesyłam  wersję elektroniczną pisma (Z
  up.) Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.  z dnia 16.08.2017 r.,
  stanowiącego wezwanie do wykazania szczególnej istotności dla interesu
  publicznego przetworzenia informacji publicznej.

  Z poważaniem
  --

  st.sekr. sąd. Daria Krzemień-Mitz
  Oddział Administracyjny
  Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
  ul. Mieszka I 33
  66-400 Gorzów Wlkp.
  tel. 095 7256 702
  fax 095 7202 807

  Załączniki

 • A-052-256/2017 wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

  A-052-256/2017

  W załączeniu uprzejmie ponownie przesyłam wersję elektroniczną pisma (Z
  up.) Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.  z dnia 16.08.2017 r.,
  stanowiącego wezwanie do wykazania szczególnej istotności dla interesu
  publicznego przetworzenia informacji publicznej.

  Z poważaniem
  --

  st.sekr. sąd. Daria Krzemień-Mitz
  Oddział Administracyjny
  Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
  ul. Mieszka I 33
  66-400 Gorzów Wlkp.
  tel. 095 7256 702
  fax 095 7202 807

  Załączniki

 • A-052-256/17 przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

  W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w
  Gorzowie Wlkp. z dnia 03 października 2017 r.

  Z poważaniem

  --
  st.sekr. sąd. Daria Krzemień-Mitz
  Oddział Administracyjny
  Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
  ul. Mieszka I 33
  66-400 Gorzów Wlkp.
  tel. 095 7256 702
  fax 095 7202 807

  Załączniki