'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <srmstwar@warszawa.so.gov.pl> o 2017-08-11 03:24

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2017-08-11 07:42

 • Adm. 4017-2677/17 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

  Warszawa, dnia 25 sierpnia 2017 r.

  Adm-4017-2677 /17

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wniesiony
  elektronicznie ( data wpływu do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w
  Warszawie 11 sierpnia 2017 r.) uprzejmie przedstawiam informację.

  Odpowiedź udzielona zostaje wyłącznie drogą elektroniczną.

  Proszę o potwierdzenie jej otrzymania.

  Małgorzata Gogowska

  Kierownik Oddziału Administracyjnego

  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

  w Warszawie


  <http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/894/1159/sad-rejonowy-dla-m-st-warsza
  wy>
  http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/894/1159/sad-rejonowy-dla-m-st-warszaw
  y

  Niniejsza wiadomość jest własnością Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy w
  Warszawie i może zawierać informacje poufne i/lub prawnie chronione. Jeśli
  nie są Państwo właściwym adresatem (lub otrzymali Państwo tę wiadomość na
  skutek pomyłki), prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i
  usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub
  rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione.

  __________ Informacja programu ESET Endpoint Security, wersja silnika
  detekcji 15764 (20170718) __________

  Wiadomość została sprawdzona przez program ESET Endpoint Security.

  http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

  Załączniki

 • Re: Adm. 4017-2677/17 przez Szymon_Osowski

  Szanowni Państwo,

  Prosimy doręczyć decyzję odmowną na adres biuro@siecobywatelska.pl

  Z poważaniem,

  Szymon Osowski, Bartosz Osowski, członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

  Twoja wiadomość

  Do: srmstwar@warszawa.so.gov.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-08-26 11:36

  odczytano w dniu 2017-08-28 07:20.

 • Adm 4017-2677/17 RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informuję, iż wobec braku możliwości przewidzianej przepisami kpa przesłania decyzji administracyjnej, elektronicznie na adres e-mail, niewskazania adresu administracyjnego, w dniu 7 września br decyzja administracyjna nr 18 /2017 przesłana zostanie listem poleconym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru za pośrednictwem operatora pocztowego na adres widniejący w KRS.

  Z wyrazami szacunku,
  Małgorzata Gogowska
  Kierownik Oddziału Administracyjnego
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  w Warszawie
  ul. Marszałkowska 82

  Tel. 22 55 39 999,
  Fax.22 55 39 554.

  m.gogowska@warszawa.sr.gov.pl

  Niniejsza wiadomość jest własnością Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy w Warszawie i może zawierać informacje poufne i/lub prawnie chronione. Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem (lub otrzymali Państwo tę wiadomość na skutek pomyłki), prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione.

 • Adm.4017-2677/17 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

  Dzień dobry.

  W załączeniu uprzejmie przesyłam skan odpowiedzi udzielonej przez Panią
  Wiceprezes Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy w Warszawie SSR Monikę
  Tkaczyk-Turek w sprawie wniosku z dnia 11 sierpnia 2017r. o udostępnienie
  informacji publicznej.

  Informacja przesłana jest w dwóch załącznikach.

  Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji.

  Z wyrazami szacunku,

  Renata Jędrzejak

  St.sekretarz sądowy

  Sekretariat Wiceprezesa ds. Karnych

  Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy w Warszawie

  (22) 55-39-500

  Załączniki