'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: boi@mokotow.sr.gov.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłane: 2017-08-11 03:24

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że
  wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej
  gwarancji, że odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Re: Wniosek oudostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

  Dzień dobry,

  Uprzejmie informuję, iż wiadomość została przekazana do sekretariatu
  prezesa.

  Z poważaniem
  Inspektor Izabela Gonera
  Biuro Obsługi Interesanta
  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

 • adm. 0143-140/17 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

  Szanowni Państwo

  w załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź na Państwa wystąpienie z dnia
  11 sierpnia 2017 roku.

  Z poważaniem
  Anna Wieczorek
  Oddział Administracyjny
  Sądu Rejonowego
  dla Warszawy - Mokotowa
  w Warszawie

  Załączniki