'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: poi@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłane: 11.08.2017 03:24

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Adm 0143-250/17 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

  W załączeniu, uprzejmie przesyłam pismo Adm 0143-250/17.

  Z poważaniem,
  Danuta Gałązka

  Specjalista ds. informacji publicznej

  Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
  tel. (22) 55 39 196

  fax (22) 55 39 197

  srsr_logo_final_poziom_CMYK do maila

  Niniejsza wiadomość jest własnością Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia
  w Warszawie i może zawierać informacje poufne i/lub prawnie chronione. Jeśli
  nie są Państwo właściwym adresatem (lub otrzymali Państwo tę wiadomość na
  skutek pomyłki), prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i
  usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub
  rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione.

  Załączniki

 • Adm 0143-250/17 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

  Uprzejmie przesyłam pismo Adm 0143-250/17 wraz z załącznikami.

  Z poważaniem,
  Danuta Gałązka

  Specjalista ds. informacji publicznej

  Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
  tel. (22) 55 39 196

  fax (22) 55 39 197

  srsr_logo_final_poziom_CMYK do maila

  Niniejsza wiadomość jest własnością Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia
  w Warszawie i może zawierać informacje poufne i/lub prawnie chronione. Jeśli
  nie są Państwo właściwym adresatem (lub otrzymali Państwo tę wiadomość na
  skutek pomyłki), prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i
  usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub
  rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione.

  Załączniki