Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Ciechanowie

  Twoja wiadomość

  Do: BIURO PODAWCZE SR CIECHANÓW
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:24:47 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 11 sierpnia 2017 08:06:52 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Odpowiedź z SR w Ciechanowie przez Sąd Rejonowy w Ciechanowie

  Adm-064-38/17

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 11.08.2017 r. w załączeniu przesyłam odpowiedź Pana Macieja Osińskiego Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Ciechanowie.

  Ewelina Pichola-Tomaszewska
  Kierownik Oddziału Administracyjnego

  Sąd Rejonowy w Ciechanowie
  ul. Mikołajczyka 5 /pokój nr 207/
  06-400 Ciechanów
  tel. 23 674 17 09, fax 23 682 14 31

  Załączniki