'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Garwolinie

  Your message

  To: 4152-Podawcze
  Subject: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Sent: Friday, August 11, 2017 3:24:47 AM (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb

  was read on Friday, August 11, 2017 8:07:17 AM (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb.

 • Odp.: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Garwolinie

  W odpowiedzi na poniższego maila w załączeniu przesyłam:
  - scan rejestru umów zawartych w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 lipca 2017 roku,
  - scany zanonimizowanych orzeczeń dotyczących spraw, których przedmiotem były czyny z art.212 k.k. i jednocześnie informuję, iż w 2017 roku nie zapadły orzeczenia odnośnie czynów z art.231 k.k.
  Na stronie internetowej Sądu - www.garwolin.sr.gov.pl - nie ma umieszczonej dokumentacji przebiegu i efektów kontroli przeprowadzonych w Sądzie zawierającej wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ja przeprowadzającej.
  Poza dniem 25 lipca 2017 roku, w którym Prezes wziął udział w posiedzeniu Kolegium Sądu Okręgowego w Siedlcach, nie brał udziału w żadnych spotkaniach w tym miesiącu.

  Prezes Sądu Rejonowego
  w Garwolinie
  Waldemar Szostek


  ________________________________________
  Od: Szostek Katarzyna w imieniu użytkownika 4152-Podawcze
  Wysłane: 11 sierpnia 2017 08:22
  Do: 4152-Poczta
  Temat: PD: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  ________________________________________
  Od: sprawa-2805@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-2805@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
  Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:24
  Do: 4152-Podawcze
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-2805@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji