'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Szydłowcu

  Twoja wiadomość

  Do: SR Szydłowiec
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:24:47 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 11 sierpnia 2017 08:15:56 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Szydłowcu

  W dniu 2017-08-11 o 03:24, sprawa-2830@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --
  Monika Ciszewska

  Samodzielna Sekcja Administracyjna
  -----------------------
  Sąd Rejonowy w Szydłowcu
  48 617 87 10
  administacja@szydlowiec.sr.gov.pl
  http://szydlowiec.sr.gov.pl

  UWAGA: Ten dokument może zawierać informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa
  i przeznaczone tylko do wiadomości adresata. Zabrania się kopiowania oraz udostępniania
  tego dokumentu osobom trzecim przez osoby inne niż adresat. Jeżeli otrzymaliście Państwo
  ten dokument przez pomyłkę, prosimy o jego skasowanie i powiadomienie nadawcy. Dziękujemy.

  Załączniki

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Szydłowcu

  Szanowni Państwo,

  W związku z pytaniami przesłanymi do nas drogą elektroniczną dnia 9 stycznia
  2018 r. przez przedstawicieli Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog
  Polska chciałbym Państwa poinformować, że szczegółowe informacje dotyczące
  przedmiotowego pisma znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
  w Brzozowie www.brzozow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem
  https://brzozow.bip.gov.pl/ .

  Z poważaniem

  Artur Szczepek

  Wydział Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miejskiego w
  Brzozowie