Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Wołominie

  Twoja wiadomość

  Do: boi@wolomin.sr.gov.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-08-11 03:24

  odczytano w dniu 2017-08-11 08:30.

 • Adm-4017-42/17 przez Sąd Rejonowy w Wołominie

  Dzień dobry,

  W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Wołominie z
  dnia 23 sierpnia 2017 r. - Adm. 4017-42/17

  Z poważaniem

  Kierownik B.O.I.

  Sądu Rejonowego w Wołominie

  Ilona Pierścieniak

  tel. 22-776-21-44 wew.6030

  Załączniki