Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o udzilenie informacji publicznej OA-0143-78/17 przez Sąd Rejonowy w Żyrardowie

  Oddział Administracji Sądu Rejonowego w Żyrardowie uprzejmie przesyła w załączeniu odpowiedź - skan pisma P. Prezesa Sądu Rejonowego w Żyrardowie oraz wykaz umów - skan na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

  Z poważaniem

  Małgorzata Janus
  Kierownik Oddziału Administracyjnego
  Sądu Rejonowego w Żyrardowie
  tel. 46 854 31 00
  fax 46 854 31 10

  Załączniki