Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <sad@krakow-krowodrza.sr.gov.pl> o 2017-08-11 03:26

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2017-08-11 07:39

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie

  Szanowni Państwo,

  w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana Wiceprezesa tut. Sądu wraz z
  załącznikami, stanowiące odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej.

  Z poważaniem

  Sekretarz
  Łukasz Daniel

  -----Oryginalna wiadomość-----

  Załączniki