'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

  Dzień dobry

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 11.08.2017 r.

  Z poważaniem

  Agnieszka Szymańska

  Oddział Administracyjny
  Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi
  tel.: +48 42 677-47-26, 42 677-47-28
  e-mail: administracyjny@widzew.sr.gov.pl

  Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa w Łodzi
  Al. Piłsudskiego 143
  92-332 Łódź
  http://www.widzew.sr.gov.pl/