Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

  Twoja wiadomość

  Do: Czarnecka Małgorzata
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:27:10 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 11 sierpnia 2017 08:20:50 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

  Twoja wiadomość

  Do: Michalak Monika
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:27:10 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 11 sierpnia 2017 10:14:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

  Twoja wiadomość

  Do: Gil Aleksandra
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:27:10 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 17 sierpnia 2017 09:22:30 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • informacja publiczna - Adm. 0471-54/17 przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

  Stowarzyszenie
  Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 11
  sierpnia 2017 r.
  w załączniku przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w
  Lublinie z dnia 25 sierpnia 2017 r.
  z żądanymi dokumentami.

  _Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.__
  ___
  Z poważaniem,/
  Iwona Winiarczyk/
  Oddział Administracyjny
  Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie.

  Załączniki