Instytucja: 

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

 Monitoring: 

Monitoring sądów rejonowych

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzeniedoręczenia wiadomości (wyświetlono) - przez Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_XbWirk6.txt
 • A- 065 - 91/17/MF przez Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

  *Zarząd **
  Stowarzyszenia**
  **Sieć Obywatelska**
  **Watchdog Polska

  *
  W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo o symbolu A - 065 - 91/17.

  Z poważaniem

  /Elżbieta Polody
  sp. ds.administracyjnych
  Oddział Administracyjny
  Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald
  i Jeżyce w Poznaniu
  e-mail: {{ email }}
  tel. 61 65 85 204 /

  Załączniki

  • doc20170824142247.pdf