Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

  Dzień dobry,

  w załączeniu przekazuję maila Pani Katarzyny Batko-Tołuć i Pana Bartosza
  Wilka.

  Z poważaniem
  p.o. stażysty Patrycja Radomska
  Biuro Obsługi Interesantów
  Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
  tel.+48 61 666 08 50 <tel:+48%2061%20666%2008%2050>
  informacja@poznan-staremiasto.sr.gov.pl
  <mailto:informacja@poznan-staremiasto.sr.gov.pl>
  http://www.poznan-staremiasto.sr.gov.pl
  <http://www.poznan-staremiasto.sr.gov.pl>

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Data: Fri, 11 Aug 2017 01:27:10 -0000
  Nadawca: sprawa-2868@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Odpowiedź-Do: sprawa-2868@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Adresat: informacja@poznan-staremiasto.sr.gov.pl

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-2868@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • pismo z 25.08.2017 r. przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

  Dzień dobry.

  W załączeniu przesyłam pismo
  Pana Wiceprezesa Łukasza Kalawskiego
  z dnia 24 sierpnia 2017 roku wraz z załącznikami.

  Katarzyna Rószczka
  Sekretariat Prezesa Sądu

  Załączniki