Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Lubartowie

 Monitoring: 

Monitoring sądów rejonowych

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Lubartowie

  Twoja wiadomość

  Do: Charęzińska Anna
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:27:10 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 11 sierpnia 2017 08:10:20 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Lubartowie

  witam

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
  publicznej z dnia 11 sierpnia 2017 roku.

  Z poważaniem

  Anna Charęzińska

  SR LUbartów

  W dniu 2017-08-11 o 03:27, {{ email }} pisze:
  --
  Anna Charęzińska
  ----------------------------
  Sąd Rejonowy w Lubartowie

  telefon: 081 852 68 24

  mail {{ email }}

  Wiadomość ta przeznaczona jest wyłącznie dla jej adresata i może
  zawierać informacje zastrzeżone i prawnie chronione. Jeżeli przez
  pomyłkę otrzymali Państwo niniejszą wiadomość, prosimy o poinformowanie
  o tym fakcie nadawcy i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami.

  Załączniki

  • SKM_364e17082512110.pdf
 • Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Lubartowie

  Your message

  To: Zdunek Wioletta
  Subject: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Sent: Friday, August 11, 2017 3:27:10 AM (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb

  was read on Friday, October 20, 2017 12:03:17 PM (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb.

 • Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Lubartowie

  Your message

  To: Zdunek Wioletta
  Subject: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Sent: Friday, August 11, 2017 3:27:10 AM (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb

  was read on Friday, October 20, 2017 12:03:15 PM (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb.