'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

  Twoja wiadomość

  Do: Kubów Magdalena
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 11 sierpnia 2017 01:23:23 (UTC) Uniwersalny czas koordynowany

  została przeczytana: 11 sierpnia 2017 06:17:44 (UTC) Uniwersalny czas koordynowany.

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

  Twoja wiadomość

  Do: Rzeźniczak Dorota
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:23:23 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 11 sierpnia 2017 09:11:30 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Pismo A.060_31_17 przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

  Pani Katarzyna Batko-Tołuć
  Pan Bartosz Wilk
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska

  W załączeniu przesyłam pismo z dnia 25 sierpnia 2017 r. (A.060/31/17) wraz z załącznikami.

  _______________________
  Arkadiusz Wisiecki
  Oddział Administracyjny
  Sądu Rejonowego w Zgorzelcu
  Tel. (+48) 75 64 56 950
  Faks (+48) 75 65 56 932

  UWAGA
  Treść tej wiadomości jest poufna i prawnie chroniona. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości, jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być karalne. Konieczne jest trwałe jej usunięcie.

  Załączniki