'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odp: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Bartoszycach

  Sąd Rejonowy w Bartoszycach Bartoszyce, 18/08/2017r.

  ul. Warszawska 3

  11-200 Bartoszyce

  A-067-19/17

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 11 sierpnia 2017r. o udostępnienie informacji publicznej, wzywa się do sprecyzowania pytania pierwszego: jakich umów informacja publiczna ma dotyczyć oraz pytania kolejnego: jakich kontroli dotyczy zapytanie.

  z poważaniem

  na zarz. Prezesa SR w Bartoszycach

  Urszula Janowicz - inspektor
  Sąd Rejonowy w Bartoszycach
  (89) 762 28 54

 • Odp.: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Bartoszycach

  A-067-19/17

  W odpowiedzi na poniższe pismo, jak również wobec nie sprecyzowania przez Państwa wniosku w zakresie pkt. 1 i 2 (wezwanie do uzupełnienia z dnia 18.08.2017 r.), w załączeniu uprzejmie przesyłam skany orzeczeń, o których mowa w piśmie. Jednocześnie informuję, że Prezes Sądu w lipcu 2017 r. nie miał zaplanowanych spotkań.

  Na zarządzenie Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Bartoszycach
  Magdalena Makutynowicz
  Kierownik Oddziału Administracyjnego
  Sądu Rejonowego w Bartoszycach
  tel. 89 612-38-04
  fax 89 762-28-54

  ________________________________________
  Od: sprawa-2873@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-2873@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
  Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:27
  Do: DG-4041_BOI SR Bartoszyce
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-2873@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  Załączniki