Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

  Dzień dobry

  W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi udzielonej na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wraz z załącznikami.

  Pozdrawiam

  -----------------------------------------------
  Joanna Sęk
  Gł. Specjalista ds. administracyjno - kadrowych
  Pf. Kierownika Oddziału Administracyjnego
  Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej

  Tel: 83/3435524
  e-mail: jsek@bialapodlaska.sr.gov.pl

  Załączniki

 • Nieprzeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

  Twoja wiadomość

  Do: Szydłowska Iwona
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:27:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została usunięta nieprzeczytana: 18 kwietnia 2018 12:53:05 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.