Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

 Monitoring: 

Monitoring sądów rejonowych

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odp.: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

  Dzień dobry!

  Uprzejmie informuję, iż Pani wniosek został przekazany według właściwości do sekretariatu Pana Prezesa tut. Sądu.-

  Barbara Chojdacka
  starszy sekretarz sądowy
  Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim
  telefon 85 731-21-65

  ________________________________________
  Od: {{ email }} <{{ email }}>
  Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:27
  Do: SR Bielsk Podlaski BOI
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{ email }}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odp.: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

  Dzień dobry,
  W nawiązaniu do Państwa wniosku złożonego w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej w załączeniu przesyłam pismo Pani Wiceprezes z dnia 11 sierpnia 2017 roku A-099-38/17.

  Z poważaniem
  Agnieszka Sarnacka
  Zastępca Kierownika
  Oddziału Administracyjnego
  Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
  tel.85 731 21 06

  ________________________________________
  Od: Chojdacka Barbara w imieniu użytkownika SR Bielsk Podlaski BOI
  Wysłane: 11 sierpnia 2017 07:36
  Do: SR Bielsk Podlaski Oddział Administracyjny
  Temat: PD: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Barbara Chojdacka
  starszy sekretarz sądowy
  Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim
  telefon 85 731-21-65

  ________________________________________
  Od: {{ email }} <{{ email }}>
  Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:27
  Do: SR Bielsk Podlaski BOI
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{ email }}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  Załączniki

  • A-099-38-17.pdf
 • Odp.: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

  Dzień dobry,
  W nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia 11 sierpnia 2017 roku złożonego w trybie dostępu do informacji publicznej, w załączeniu przesyłam decyzję administracyjną oraz odpowiedź Pana Prezesa z dnia 28 września 2017 roku na przedmiotowy wniosek.
  Jednocześnie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

  Z poważaniem
  Agnieszka Sarnacka
  Zastępca Kierownika
  Oddziału Administracyjnego
  Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
  tel.85 731 21 06

  ________________________________________
  Od: {{ email }} <{{ email }}>
  Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:27
  Do: SR Bielsk Podlaski BOI
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{ email }}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  Załączniki

  • A-099-38-17_-_decyzja_administracyjna.pdf
  • A-099-38-17__skany_wyrokow.pdf