Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Biłgoraju

  Twoja wiadomość

  Do: Chmiel-Bednarz Iwona
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:27:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 11 sierpnia 2017 08:26:45 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Biłgoraju

  Dzień dobry,
  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 11.08.2017 r. w załączeniu przesyłam rejestr umów zawartych w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r.
  Jednocześnie informuję, iż Sąd Rejonowy w Biłgoraju na stronie internetowej nie zamieszcza dokumentacji z przebiegu przeprowadzonych kontroli, efektów kontroli oraz wystąpień, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających.
  Sąd nie prowadzi kalendarza spotkań prezesa sądu.
  W Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Biłgoraju w 2017 nie odnotowano spraw, o których mowa w przedmiotowym wniosku.

  Z poważaniem
  Magdalena Dycha - spec. ds. gosp.-kadrowych
  Sąd Rejonowy w Biłgoraju

  Załączniki

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Biłgoraju

  Twoja wiadomość

  Do: Kłodnicki Jacek
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:27:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 4 września 2017 07:52:32 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.