'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odp.: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie

  Dzień dobry;

  W załączeniu przesyłam odpowiedź Pani Prezes Sądu Rejonowego w Krasnymstawie na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 11.08.2017 r.

  Z poważaniem
  Emilia Kopańko
  Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
  Sąd Rejonowy w Krasnymstawie
  ul. Poniatowskiego 31
  22-300 Krasnystaw

  tel./fax 82 576 33 05
  e-mail: emilia.kopanko@krasnystaw.sr.gov.pl

  Załączniki