Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Mielcu

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres administracja@mielec.sr.gov.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Mielcu

  Witam serdecznie

  W załączeniu przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu na
  wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 11 sierpnia 2017r.

  --
  Z poważaniem
  Justyna Maroń
  Kierownik Oddziału Administracyjnego
  Sądu Rejonowego w Mielcu
  17-582-04-74

  Załączniki

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Mielcu

  <html>
  <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
  <style type="text/css" style="display:none"><!--P{margin-top:0;margin-bottom:0;} --></style>
  </head>
  <body dir="ltr" style="font-size:12pt;color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif;">
  <p><br>
  </p>
  </body>
  </html>

  Załączniki