Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • A-060-18/17 RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Olecku

  Dzień dobry,

  W nawiązaniu do poniższej korespondencji w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Olecku z dnia 18.08.2017 r. A-060-18/17.

  Z poważaniem
  Karolina Grądzka
  Inspektor SR w Olecku

  Sąd Rejonowy w Olecku
  ul. Osiedle Siejnik I 18
  19-400 Olecko
  Tel. 87 523 06 00, fax 87 523 05 99
  e-mail: olecko@olecko.sr.gov.pl
                  www.olecko.sr.gov.pl

  Załączniki

 • Subject: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Olecku

  Dzień dobry

  W załączeniu uprzejmie przedstawiam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 11.08.2017r..

  Na zarządzenie Prezesa SR w Olecku
  Z poważaniem

  Kierownik Oddziału Administracyjnego
  Sądu Rejonowego w Olecku
  Urszula Markowska

  ul. Osiedle Siejnik I 18
  19-400 Olecko
  Tel. 87 523 06 00
  Fax 87 523 05 99
  e-mail: olecko@olecko.sr.gov.pl<mailto:olecko@olecko.sr.gov.pl>
  www.olecko.sr.gov.pl<http://www.olecko.sr.gov.pl/>
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Załączniki