'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • PD: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Olsztynie

  Olsztyn, 11 sierpnia 2017r.

  Szanowna Pani,

  poniżej przesyłam e-mail Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska celem dalszego urzędowania.

  z poważaniem
  Katarzyna Zyśk
  Starszy Inspektor Sądowy
  Sądu Rejonowego w Olsztynie

  Biuro Obsługi Interesantów
  Sądu Rejonowego w Olsztynie
  ul. Dąbrowszczaków 44
  10-001 Olsztyn
  Telefon. Biuro Obsługi Interesantów: 89 5230 280, 89 5230 283, 89 5230 284
  Telefon. - Księgi Wieczyste: 89 5230 281, 89 5230 282
  e-mail: boi.srolsztyn@olsztyn.sr.gov.pl

  ________________________________________
  Od: sprawa-2976@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-2976@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
  Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:27
  Do: SR Olsztyn BOI
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-2976@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • A-067-62/17 INFORMACJA PUBLICZNA przez Sąd Rejonowy w Olsztynie

  Olsztyn, 22 sierpnia 2017 r.

  A-067-62/17

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  W nawiązaniu do e-maila z 11 sierpnia 2017 r. w załączeniu przesyłam pismo Pani Wiceprezes Sądu Rejonowego w Olsztynie SSR Bogusławy Sobczuk z 22 sierpnia 2017 r.

  st. insp. Róża Niewiadomska
  Oddział Administracyjny
  Sądu Rejonowego w Olsztynie
  ...................................................................
  Sąd Rejonowy w Olsztynie
  ul. Dąbrowszczaków 44 pok. 248 II piętro
  10-543 Olsztyn
  Tel. 89 5230 240, Fax 89 5230 241
  e-mail: oddzial.administracyjny@olsztyn.sr.gov.pl<mailto:oddzial.administracyjny@olsztyn.sr.gov.pl>

  Załączniki

 • A-067-62/17 informacja publiczna część 1 przez Sąd Rejonowy w Olsztynie

  Olsztyn, 27 września 2017 r.
  A-0767-62/17

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  sprawa-2976@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  W nawiązaniu do e-maila z 11 sierpnia 2017 r. w załączeniu uprzejmie przedstawiam odpowiedź.
  Z uwagi na duży rozmiar załączników, odpowiedź zostanie przesłana w 3 częściach.

  st. insp. Róża Niewiadomska
  Oddział Administracyjny
  Sądu Rejonowego w Olsztynie
  ...................................................................
  Sąd Rejonowy w Olsztynie
  ul. Dąbrowszczaków 44 pok. 248 II piętro
  10-543 Olsztyn
  Tel. 89 5230 240, Fax 89 5230 241
  e-mail: oddzial.administracyjny@olsztyn.sr.gov.pl

  ________________________________________
  Od: Zyśk Katarzyna
  Wysłane: 11 sierpnia 2017 07:37
  Do: Krawiec Agnieszka
  DW: sprawa-2976@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Temat: PD: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Olsztyn, 11 sierpnia 2017r.

  Szanowna Pani,

  poniżej przesyłam e-mail Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska celem dalszego urzędowania.

  z poważaniem
  Katarzyna Zyśk
  Starszy Inspektor Sądowy
  Sądu Rejonowego w Olsztynie

  Biuro Obsługi Interesantów
  Sądu Rejonowego w Olsztynie
  ul. Dąbrowszczaków 44
  10-001 Olsztyn
  Telefon. Biuro Obsługi Interesantów: 89 5230 280, 89 5230 283, 89 5230 284
  Telefon. - Księgi Wieczyste: 89 5230 281, 89 5230 282
  e-mail: boi.srolsztyn@olsztyn.sr.gov.pl

  ________________________________________
  Od: sprawa-2976@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-2976@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
  Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:27
  Do: SR Olsztyn BOI
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-2976@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  Załączniki

 • A-067-62/17 część 3 przez Sąd Rejonowy w Olsztynie

  Olsztyn, 27 września 2017 r.
  A-067-62/17

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  sprawa-2976@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  W nawiązaniu do e-maila z 11 sierpnia 2017 r. w załączeniu uprzejmie przedstawiam odpowiedź.
  Z uwagi na duży rozmiar załączników, odpowiedź zostanie przesłana w 3 częściach.

  na zarządzenie Pan Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie ?
  st. insp. Róża Niewiadomska
  Oddział Administracyjny
  Sądu Rejonowego w Olsztynie
  ...................................................................
  Sąd Rejonowy w Olsztynie
  ul. Dąbrowszczaków 44 pok. 248 II piętro
  10-543 Olsztyn
  Tel. 89 5230 240, Fax 89 5230 241
  e-mail: oddzial.administracyjny@olsztyn.sr.gov.pl<mailto:oddzial.administracyjny@olsztyn.sr.gov.pl>

  Załączniki

 • A-067-62/17 część 2 przez Sąd Rejonowy w Olsztynie

  Olsztyn, 27 września 2017 r.
  A-067-62/17

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  sprawa-2976@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  W nawiązaniu do e-maila z 11 sierpnia 2017 r. w załączeniu uprzejmie przedstawiam odpowiedź.
  Z uwagi na duży rozmiar załączników, odpowiedź zostanie przesłana w 3 częściach.

  na zarządzenie Pan Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie ?
  st. insp. Róża Niewiadomska
  Oddział Administracyjny
  Sądu Rejonowego w Olsztynie
  ...................................................................
  Sąd Rejonowy w Olsztynie
  ul. Dąbrowszczaków 44 pok. 248 II piętro
  10-543 Olsztyn
  Tel. 89 5230 240, Fax 89 5230 241
  e-mail: oddzial.administracyjny@olsztyn.sr.gov.pl<mailto:oddzial.administracyjny@olsztyn.sr.gov.pl>

  z upoważnienia/na zarządzenie Pan Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie ?
  st. insp. Róża Niewiadomska
  Oddział Administracyjny
  Sądu Rejonowego w Olsztynie
  ...................................................................
  Sąd Rejonowy w Olsztynie
  ul. Dąbrowszczaków 44 pok. 248 II piętro
  10-543 Olsztyn
  Tel. 89 5230 240, Fax 89 5230 241
  e-mail: oddzial.administracyjny@olsztyn.sr.gov.pl<mailto:oddzial.administracyjny@olsztyn.sr.gov.pl>

  Załączniki

 • A-067-62/17 część 2 przez Sąd Rejonowy w Olsztynie

  Olsztyn, 27 września 2017 r.
  A-067-62/17

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  sprawa-2976@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  W nawiązaniu do e-maila z 11 sierpnia 2017 r. w załączeniu uprzejmie przedstawiam odpowiedź.
  Z uwagi na duży rozmiar załączników, odpowiedź zostanie przesłana w 3 częściach.

  na zarządzenie Pan Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie ?
  st. insp. Róża Niewiadomska
  Oddział Administracyjny
  Sądu Rejonowego w Olsztynie
  ...................................................................
  Sąd Rejonowy w Olsztynie
  ul. Dąbrowszczaków 44 pok. 248 II piętro
  10-543 Olsztyn
  Tel. 89 5230 240, Fax 89 5230 241
  e-mail: oddzial.administracyjny@olsztyn.sr.gov.pl<mailto:oddzial.administracyjny@olsztyn.sr.gov.pl>

  Załączniki