Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź przez Sąd Rejonowy w Przemyślu

  Dzień dobry.

  W odpowiedzi na państwa pismo z dnia 11 sierpnia 2017 roku uprzejmie przedstawiam:

  -skan orzeczenia zapadłego z art. 231 kk -sygnatura akt II K 319/17

  - skan orzeczenia zapadłego z art. 212 kk-sygnatura akt II K 1185/16

  - adres strony internetowej: www.przemysl.sr.gov.pl http://www.przemysl.so.gov.pl/sr

  Informuję, iż Sąd Rejonowy w Przemyślu nie prowadzi kalendarza spotkań prezesa sądu.

  Proszę o sprecyzowanie pierwszego zapytania, jakie umowy powinniśmy wyszczególnić: zlecenia, umowy zastępstwa, umowy o pracę , roboty budowlane, itp.

  Załączniki