Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Puławach

  Twoja wiadomość

  Do: Zielińska Małgorzata
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:27:14 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 11 sierpnia 2017 07:48:04 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Odp.: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Puławach

  Dzień dobry
  Uprzejmie informuję, że Pani wiadomość została przekazana do sekretariatu Prezesa Sądu.

  Małgorzata Zielińska
  Biuro Obsługi Interesanta
  ________________________________________
  Od: sprawa-2995@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-2995@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
  Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:27
  Do: DG-4146-BOI SR Puławy
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-2995@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek cz. 1 przez Sąd Rejonowy w Puławach

  W załączeniu uprzejmie przesyłam skan odpowiedzi Prezesa Sądu Rejonowego w Puławach na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 11 sierpnia 2017 r. wraz z załącznikami.

  Z uwagi na limit wielkości plików przesyłanych jednorazowo odpowiedź prześlę Państwu w 2 częściach.

  -- Dorota Celarska Sekretariat Prezesa Sąd Rejonowy w Puławach

  Załączniki

 • odpowiedź na wniosek cz. 2 przez Sąd Rejonowy w Puławach

  W załączeniu uprzejmie przesyłam część 2 odpowiedzi Prezesa Sądu Rejonowego w Puławach na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 11 sierpnia 2017 r.

  -- Dorota Celarska Sekretariat Prezesa Sąd Rejonowy w Puławach

  Załączniki

 • odpowiedź na wniosek cz. 3 - ostatnia przez Sąd Rejonowy w Puławach

  W załączeniu uprzejmie przesyłam część 3 odpowiedzi Prezesa Sądu Rejonowego w Puławach na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 11 sierpnia 2017 r.

  -- Dorota Celarska Sekretariat Prezesa Sąd Rejonowy w Puławach

  Załączniki