'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Strzyżowie

  Twoja wiadomość

  Do: Dziok Ewelina
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:27:15 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 11 sierpnia 2017 08:07:37 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Odp.: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Strzyżowie

  Dzień dobry
  W nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej, uprzejmie przesyłam stosowne dane:
  - Prezes Sądu Rejonowego w Strzyżowie w 2017 roku zawarł 3 umowy-porozumienia dotyczące praktyk studenckich oraz umowę brokerską zawartą w dniu 23 marca 2017 roku dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Żadna z tych umów nie wiązała się z ponoszeniem kosztów przez tut. Sąd;
  - wszelkie możliwe do publikacji dokumenty z przebiegu i efektów kontroli przeprowadzanych przez w Sądzie udostępniane są na stronie internetowej BIP Sądu Rejonowego w Strzyżowie;
  - w lipcu 2017 roku Prezes Sądu Rejonowego w Strzyżowie nie odbyła żadnego spotkania;
  - w tut. Sądzie w 2017 roku nie zapadły orzeczenia z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 231 kk;
  - w załączeniu przesyłam skany 5 orzeczeń zapadłych w tut. Sądzie 2017 roku z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 kk.

  Z poważaniem
  Prezes
  Sądu Rejonowego w Strzyżowie
  Jolanta Mac-Śnieżek

  ________________________________________
  Od: sprawa-3023@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-3023@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
  Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:27
  Do: DG-5088_Sekretariat
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-3023@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  Załączniki