Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odp. na emaila przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu

  W odpowiedzi na e-maila z dnia 11.08.2017r. informuję, że pytanie w zakresie rejestracji umów zawartych w imieniu Sądu jest nieprecyzyjne, gdyż nie konkretyzuje o jakie umowy chodzi.
  Sąd nie posiada adresu strony internetowej , na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli przeprowadzonych w sądzie.
  Nie jest prowadzony kalendarz spotkań Prezesa. Informuję również, że w roku 2017r. nie zapadły orzeczenia z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 231 kk i 212 kk.

  Na zarz. Prezesa Sądu Rejonowego w Wągrowcu
  st.sekr. sąd. K. Niewiadoma
  Oddział Administracyjny
  Sądu Rejonowego w Wągrowcu