Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

  Twoja wiadomość

  Do: boi@bydgoszcz.sr.gov.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-08-11 03:23

  odczytano w dniu 2017-08-11 07:11.

 • A-060-97/17 przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyłam pismo Pana Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
  wraz z załącznikami. Z uwagi na rozmiar załączników wysłane zostaną do
  Państwa dwa- ewentualnie trzy pliki.

  Pozdrawiam

  Ilona Rujner

  Oddział Administracyjny

  Sądu Rejonowego

  w Bydgoszczy

  Załączniki

 • A-060-97/17 przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

  C.d

  Załączniki

 • A-060-97/17 przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

  c.d

  Załączniki

 • A-060- 97/17 przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

  c.d-ostatni plik.

  Pozdrawiam

  Ilona Rujner

  Załączniki