Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Żaganiu

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej w
  załączeniu przesyłam skan rejestru umów oraz

  skany zanonimizowanych wyroków zapadłych w 2017 r. z oskarżenia o czyn
  zabroniony z art. 212 kk.

  Jednocześnie uprzejmie informuję, iż w tut. Sądzie nie toczyły się
  postępowania o czyn zabroniony z art. 231 kk,

  nie jest również prowadzony kalendarz spotkań Prezesa, jedynie jest
  prowadzony rejestr przyjęć interesantów ( w lipcu były dwie osoby),

  nie ma również założonej strony internetowej, na której umieszczana byłaby
  dokumentacja z przebiegu przeprowadzanych kontroli.

  Pozdrawiam

  Agnieszka Radkiewicz

  ................

  Sąd Rejonowy w Żaganiu

  Ul. Szprotawska 3

  68-100 Żagań

  ...............

  tel/fax. 68 367 11 01 / 02

  Załączniki

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Żaganiu

  Twoja wiadomość

  Do: biuro.podawcze@zagan.sr.gov.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-08-11 03:24

  odczytano w dniu 2017-08-29 11:17.