Instytucja: 

PAWONKÓW

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PAWONKÓW

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  02.12.2017r. (data wpływu 04.12.2017) Urząd Gminyw Pawonkowie przekazuje
  następujące informacje:

  - w gminie Pawonków nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych
  kryteriów ocenyrealizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

  - nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

  - nie powołano w gminie rady oświatowej,

  - w gminie Pawonków obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Uchwała jest dostępna pod
  linkiem(BIP):

  http://bip.pawonkow.pl/wiadomosci/1692/wiadomosc/79355/uchwala_nr_140xxiv2008_rady_gminy_pawonkow_z_dnia_22_grudnia_200

  - liczba uchwał przyjętych przez Radę Gminy Pawonków w poszczególnych
  latach jest następująca:

  2014r. – 50,

  2015r. – 44,

  2016r.– 58

  - liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych
  latach jest następująca:

  2014r. – 7

  2015r. – 5

  2016r. – 7

  - nie utworzono młodzieżowej Rady Gminy,

  - nie utworzono gminnej rady seniorów,

  - wyodrębniono gminie fundusz sołecki. Link poniżej:

  http://bip.pawonkow.pl/wiadomosci/1692/wiadomosc/227029/uchwala_nr_xxxi2092014_rady_gminy__pawonkow_z__dnia__24_marca__2

  - nie dotyczy

  - w gminie Pawonków nie funkcjonuje budżet obywatelski,

  - nie dotyczy,

  - nie dotyczy.

  Urząd Gminy Pawonków
  Sikora Irena

  W dniu 2017-12-02 o 23:40, {{ email }} pisze: