Instytucja: 

KAMIEŃ

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Udostepnienie informacji Gmina Kamień przez KAMIEŃ

  W odpowiedzi na email dotyczący wniosku o udostepnienie informacji
  publicznej odpowiadamy:

  1.W Gminie Kamień kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego
  oceniane są ujęte są w rozporządzeniach podejmowanych corocznie przez Wójta
  Gminy Kamień .

  2.W Gminie Kamień nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
  publicznego.

  3.W Gminie Kamień nie powołano radę oświatową

  4.W Gminie Kamień obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami:

  https://ugkamien.bip.lubelskie.pl/index.php?id=344&p1=szczegoly&p2=995956

  5.Liczba uchwał podjętych przez Radę Gminy Kamień w :

  -2014r. -79 uchwał

  -2015r. -58 uchwał

  -2016r. -55 uchwał

  6.Liczba konsultacji z mieszkańcami: nie przeprowadzono w latach 2014-2016

  7.W Gminie Kamień nie utworzono młodzieżowej rady gminy

  8.W gminie Kamień nie utworzono rady seniorów

  9.W Gminie Kamień wyodrębniono fundusz sołecki:

  https://ugkamien.bip.lubelskie.pl/index.php?id=359
  <https://ugkamien.bip.lubelskie.pl/index.php?id=359&p1=szczegoly&p2=1110269>
  &p1=szczegoly&p2=1110269

  10.Link do zarządzeń w związku z realizacją funduszu sołeckiego:

  https://ugkamien.bip.lubelskie.pl/index.php?id=214
  <https://ugkamien.bip.lubelskie.pl/index.php?id=214&p1=szczegoly&p2=1233371>
  &p1=szczegoly&p2=1233371

  11.W Gminie Kamień nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  12.Nie dotyczy.

  13.Nie dotyczy.

  Z poważaniem

  Andrzej Krycki
  Urząd Gminy Kamień
  ul. Diamentowa 15
  22-113 Kamień
  tel. (82) 567 03 02
  {{ email }}

  Załączniki

  • image005.jpg
  • image006.jpg